Kite reglement

Hier vindt u zowel  het nieuwe kitesurf-reglement als <media 604 _blank>het persbericht</media> terug:

Versie 11, 28 Januari 2011

Artikel. 1. Voorafgaande definities

10° body-of waveboarden: zich, liggend of zittend op een plank, voortbewegen op de golven van de branding.
20°a kitesurfen of plankvliegeren : onder invloed van de wind, zich voort bewegen op het water, door middel van een plank, voorzien van een vlieger of kite.
20°b powerkiten of powervliegeren: het bestuurbaar vliegeren met 2 touwen.
20°c kiteboarden: powervliegeren maar dan met plank.
20°d catakiten: onder invloed van de wind, zich voort bewegen op het water, door middel van een catamaran, voorzien van een vlieger of kite
21° plankzeilen of windsurfen: onder invloed van de wind zich, voortbewegen op het water door middel van een plank, voorzien van een zeil vastgehecht aan een vertikaal geplaatste mast.
24° skimboarden: zich, staande op een plank, laten glijden over een dun laagje water beneden de branding.
26° surfriding: zich, staande of zittend op een plank, voortbewegen op de golven van de branding.
36° strandhoofd: kustverdedigingsconstructie door de mens gemaakt, bestaande uit een dwarse structuur op het strand en die reikt tot op de onderwateroever en die in principe bestemd is tot het bedwingen van erosieve tijstromingen.
39° insteekzone: de zone tot 200 meter buiten de laagwaterlijn waar hogervernoemde activiteiten kunnen beoefend worden vanaf een bepaald gedeelte vanaf het strand, of waar vaartuigen vanaf dit gedeelte van het strand in zee kunnen steken. (de plaats van de insteekzone en het type van de activiteit die in een insteekzone mogelijk is, wordt voor elke kustgemeente nader bepaald in de strandconcessies).
40° lanceerzone : zone in de insteekzone om plankvliegers te lanceren vanaf het strand, of finaal te laten landen.
41° bufferzone: gedeelte tussen een bewaakte badzone en een insteekzone waar geen enkele activiteit mogelijk is.
42° Bewaking van watersporters : toezicht houden op de (veiligheid van) watersporters.
43° Reddingen van watersporters : watersporters in moeilijkheden hulp bieden.
Deel E Vaartuigen - Bepalingen betreffende het plankvliegeren (kitesurfen), plankzeilen (windsurfen), powervliegeren, en andere vormen van activiteiten zoals vermeld in de definities bepaald in artikel 1, 10°,20°a,b,c en d, 21°, 24° en 26°.

Art. 39.

§ 1. De activiteiten zoals bepaald in dit deel, zijn enkel mogelijk onder de voorwaarden bepaald bij artikel 40 § 1, 41 § 2 en bij artikel 43 §1, §2.
§ 2. De vlag waarvan de modaliteiten in artikel 41 bepaald worden, is een driehoeksvlag met één uniform silhouet van een watersporter (zie bijlage politieverordening). KITESURFEN (plankvliegeren) - Algemeen reglement Versie 11, 28 januari 2011

Art. 40. Insteek-, lanceer-, en bufferzones

§1. Het aanvatten en beëindigen van de activiteiten, zoals bepaald in hogervernoemde definities, en voor zover de strandconcessies dit toelaten, zijn enkel mogelijk in de insteekzones.
§2. Indien de insteekzones bestemd voor plankvliegeren grenzen aan een bewaakte zone voor baders, dan moet er tussen beide zones een bufferzone van minstens 50 meter vastgelegd worden.
§3. De bufferzones worden aangeduid door hoge rode cilindervormige boeien. De insteekzones worden afgebakend, ook in het geval van een strandhoofd, over de ganse lengte, met gele cilindervormige boeien of in geval van een bufferzone door hoge rode cilindervormige boeien.
§4. De insteekzones worden gesignaleerd bij het begin en einde van die zones door middel van borden waarop het uniform silhouet voorkomt van een watersporter (zie bijlage politieverordening).
§5. In de insteekzones is het verboden te baden en aan strandvisserij te doen.
§6. Aan de hoogwaterlijn wordt in de insteekzones een lanceerzone voorzien voor plankvliegers, gemarkeerd met kegels in gele kleur, en waar een informatiebord of 4 kleinere informatieborden op elke hoek van de lanceerzone door het IKWV word(t)en ingeplant.

Art. 41. Bewaking en reddingen.

§1. De gemeente staat in voor de organisatie van de bewaking en reddingen in de insteekzones. De gemeente bepaalt de modaliteiten en kan evenwel beslissen om de bewakings- en reddingsbevoegdheid bij schriftelijke overeenkomst te delegeren naar de watersportclubs of het IKWV.
§2. De activiteiten zoals bepaald in dit deel zijn toegelaten wanneer tegelijkertijd aan volgende voorwaarden is voldaan:
- alleen van zonsopgang tot zonsondergang,
- als geen rode vlag gehesen wordt,
- zee kiezen alleen bij windkracht van minder dan 7 Beaufort, of bij een windsnelheid tot maximum 13,9 meter/seconde. De windsnelheid is raadpleegbaar op grond van een objectief gevalideerd windmeetnetsysteem.
§3. Er geldt een waarschuwingsplicht om de beoefenaars van de activiteiten zoals bepaald in dit deel te wijzen op de bewakings- en reddingsactiviteiten wanneer respectievelijk een groene, rode, of geen vlag gehesen wordt. De verantwoordelijke voor de bewaking bepaalt welke vlag er zal gehesen worden. KITESURFEN (plankvliegeren) - Algemeen reglement Versie 11, 28 januari 2011
§4. Als er geen vlag wordt gehesen, worden geen reddingen en geen bewaking voorzien door IKWV of de watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente.
§5. De groene vlag wordt gehesen wanneer de in § 2 opgesomde voorwaarden zijn voldaan, en wanneer in de insteekzone bewaking en reddingen voorzien worden door IKWV of de watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente.
§6. De rode vlag wordt gehesen wanneer in de insteekzone enkel bewaking, maar geen reddingen kunnen verricht worden door IKWV of de watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente.
§7. De personen die instaan om watersporters in moeilijkheden hulp te bieden dienen in het bezit te zijn van een specifiek vaar- en reddingsbekwaamheidsattest afgegeven door een erkende watersportfederatie of het IKWV.
§8. Het IKWV maant op regelmatige tijdstippen onbevoegden aan om uit bufferzones te gaan.

Art. 42. Vaarbewegingen

§1. Plankzeilers, plankvliegers en andere vormen van activiteiten zoals bepaald in dit deel, dienen steeds op een veilige afstand te blijven van strandhoofden en andere kunstwerken.
§2. Het op- en neerlaten van de plankvlieger moet gebeuren in de lanceerzone, zoals bepaald in artikel 40 § 6.
In geen geval mag het op- en neerlaten van de vlieger gebeuren waar een vallende vlieger een ernstig en onmiddellijk gevaar voor het publiek kan uitmaken.
§3. Het is hen verboden op enigerlei wijze de strandreddingsdiensten of om het even welk vaartuig te hinderen.
§5. De beoefenaars van de activiteiten zoals bepaald in dit deel, dienen onmiddellijk de aanmaning en bevelen op te volgen, hen gegeven door de met bewaking belaste personen.
§6. De plankvliegers zijn verplicht minstens de gebruikelijke veiligheidsvoorschriften voor het plankvliegeren, op het vlak van materiaal, gedragsregels en vaardigheden, opgesteld door of in samenspraak met Vlaamse Yachting Federatie (VYF) of de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW) in acht te nemen. Die voorschriften worden aan de plankvliegers kenbaar gemaakt in, aan of in de nabijheid van het lokaal van de watersportclub of het redderslokaal bij de zone van vertrek.

Art. 43. Uitrusting, meldingsplicht, bekwaamheid

§1. Plankzeilers en plankvliegers moeten een isothermisch pak in goede staat dragen, en voorzien van twee waterdichte verpakte handstakellichten . De vlieger moet voorzien zijn van een snel ontkoppelingssysteem (quick release) en een veiligheidsverbinding (kiteleash) tussen vliegeraar en vlieger. Een helm is verplicht indien een verbinding plankvliegeraar (boardleash) gebruikt wordt. Een helm dragen is verplicht voor cursisten. KITESURFEN (plankvliegeren) - Algemeen reglement Versie 11, 28 januari 2011
§2. Iedere beoefenaar van het plank- en powervliegeren dient :
- een genummerde lycra van de watersportclub te dragen waarvan het eerste kengetal refereert naar de kustgemeente. De watersportclubs leggen een genummerde lijst aan met de namen van de beoefenaars van het plankzeilen en het plankvliegeren. Wie geen lycra heeft, dient zich vooraf te melden bij de plaatselijke watersportclubverantwoordelijke wanneer de watersportclub in het jaar open is. De lycra geldt als bewijs van de club dat betrokkene in het bezit is van een bekwaamheidsbewijs dat aantoont dat betrokkene voldoende bekwaam is om deze sport veilig te beoefenen, en akkoord gaat met de reglementering ter zake en het charter van de club. Personen met kitebekwaamheidsbewijs dragen een gele lycra. Personen die nog geen kitebekwaamheidsbewijs gekregen hebben, dragen een rode lycra en een helm.
- een talis aan de trapeze te hechten. De talis vermeldt het jaartal waarin het kitesurfen beoefend kan worden, en geldt als bewijs van verzekering.
- Het kitebekwaamheidsbewijs. Het kitebekwaamheidsbewijs wordt afgegeven door een erkend lesgever die in het bezit is van een erkend lesgeversdiploma (vlaamse trainerschool of international kiteboardingorganisation). Het kitebekwaamheidsbewijs vermeldt de naam, de bekwaamheid , de erkenning door BLOSO of ISSA, en de naam van de persoon die het kitebekwaamheidsbewijs heeft afgegeven.


 
 
 

Kite

Leer kitesurfen onder deskundige begeleiding van IKO instructeurs of huur de nieuwste RRD kitestuff.

> Ontdek ons aanbod!

Windsurf

Ontdek deze uitdagende en sensationele surfsport met levenslang watersportplezier!

> Ontdek ons aanbod!

Surf

Golfsurfen, de moeder van alle boardsporten!

> Ontdek ons aanbod!

Sup

Sup staat voor Stand Up Paddling en is de laatste trend in watersportland.

> Ontdek ons aanbod!

 
 
 

Facebook News

10/12/2018

2.0 conditions yesterday at the surfclub???????????????? #windsurfing #kitesurfing #superrookie #startyoung #oostduinkerke @...

+ Meer

09/12/2018

More action today!#kitesurfing #windsurfing #oostduinkerke

+ Meer

09/12/2018

Full power yesterday! #wintersessions #oostduinkerke #surfclubwindekind #windsurfing #kitesurfing @ Surfclub Windekind

+ Meer

08/12/2018

Bedankt voor je bezoekje Windesint (2/12) en tot volgend jaar!

+ Meer

08/12/2018

Wintertime action???????????? #kitesurfing #windsurfing

+ Meer

08/12/2018

Always make sure you are equipped with a knife during wintersessions. #kitesafe #wintersessions #kitesurfing #oostduinkerke @...

+ Meer

newsletter

Registreer nu om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwigheden en de komende evenementen!

Naam
Voornaam
Email
Geslacht Man Vrouw
Taal Nederlands Français