top of page
20220820_MG_4198.jpg

CLUBREGLEMENT

Goeie afspraken maken goeie vrienden!

C L U B R E G L E M E N T

Dit reglement dient steeds nageleefd te worden en kan te allen tijde aangepast worden. Het legt een aantal afspraken vast en wijst u op belangrijke aandachtspunten die de goede werking van de surfclub bevorderen. Door het ondertekenen van uw inschrijvingsformulier (lidmaatschap) verklaar je  de inhoud van dit reglement te kennen en dit na te zullen leven en te doen naleven door derden die uw of materiaal  van de club gebruiken. Het bestuur en het management zijn samen verantwoordelijk voor de organisatie en goede werking van de surfclub. U kunt bij hen steeds terecht met  vragen, bemerkingen, suggesties,...

C  L  U  B  C  H  A  R  T  E  R

Onze club organiseert een ledenservice, schoolsportdagen, sportkampen en trainingen voor kinderen, jeugd en watersporters. Wij houden van een sportieve sfeer waarin wij waarden als kameraadschap en collegialiteit hoog in het vaandel hebben staan. Daarnaast vinden we sportbeleving, veiligheid, eerlijkheid en inzet erg belangrijk, zonder dit te verwarren met veel prestatiedruk. 

In een open en warme sfeer zorgen we er graag voor dat iedereen zich goed voelt. Respect voor anderen is voor ons heel belangrijk - ongeacht je afkomst of sportcapaciteiten!

Surfen is een uitdagende sport die je alleen kunt leren met doorzettingsvermogen en focus. Elkaar tips te geven met als doel samen beter te worden in het surfen, en in het proces vertrouwen te krijgen in zichzelf en elkaar.

Wij zijn een gemeenschap van mensen die elkaar respecteren en elkaar helpen. We waarderen de fysieke en psychologische integriteit van elkaar. Empathie is dus belangrijk op onze locatie; richt je niet op jezelf, je voorkeur of gevoelens. Er is door de club een contactpersoon aangesteld waar alle leden, medewerkers en deelnemers aan activiteiten terecht kunnen. Je kan hiervoor terecht bij onze club API (aanspreekpunt integriteit).

Wij zijn een brede club en richten ons zowel op recreatie op instapniveau als op competitie voor topsurfers . Wij baseren onze waarden op soul, fairplay en sociale cohesie en zijn bijgevolg geen fan van termen zoals eigenbelang, afgunst en frustratie. 

Onze club wil een brede Koksijdse club zijn, geen plaats voor 5 clubs met evenveel disciplines. Dus zitten kiters, windsurfers, foilers, SUPers en golfsurfers samen onder één dak. Van ons mag iedereen rekenen op verdraagzaamheid.

Respect voor de omgeving; duinen, strand en zee. Iedereen houdt van "proper" en niemand van zwerfvuil. Daarom hopen wij dat in onze club niemand voorbij vuiligheid loopt zonder de handen uit de mouwen te steken want voor je het weet beland het in de bek van een zeevogel of eten de vissen het op. Ook binnen is het goede voorbeeld geven geen overbodige luxe. Gebruik de trekker om de douches na gebruik netjes te houden voor de volgende gebruikers. Ruim je tafel af nadat je samen met je surfmakkers de sessie hebt nabesproken in onze bar of op ons terras,… Zo blijft onze club het mooiste plekje aan zee.

Er is altijd werk op onze locatie. Wij houden de kerk in het midden en proberen iedereen gemotiveerd aan de slag te houden. Zeg het ons als je de regeling niet goed vindt. Surfclub Windekind houdt niet van opportunisme. We appreciëren iedereen die buiten de lijntjes van de vergoedingen of competentie gaan (schepwerk, zwerfvuil van het strand halen, helpen op events) en wie gedreven opkomt voor "zijn of haar" club.

Goede service voor alle leden en gasten en sport stimulerend gedrag dragen wij hoog in het vaandel. Onze crew is sportief en straalt dynamisme uit. Alcohol drinken, roken of handen in de zakken tijdens de uren kan niet. 

 1 .           L I D  W O R D E N

Lid worden van onze club kan online of ter plaatse tijdens de openingsuren van de club in de beachmaster office. Lidgelden worden online geïnd via een beveiligde betaalserver (Multisafepay). De kleedkamers en storage ruimte zijn enkel toegankelijk voor de leden; dit zijn zij die een ledenbijdrage hebben betaald. Het bestuur kan in het belang van de club op ieder ogenblik een inschrijving weigeren of annuleren.

2.   L I D M A A T S C H A P

     1. Lidmaatschap is individueel, per duo of per familie en wordt op jaarbasis afgesloten.

Het lidmaatschap van Surfclub Windekind loopt over één jaar en is persoonlijk: het loopt van 1 januari tot 31 december in het jaar waarin het lidgeld is overgemaakt. De actueelste prijzen van het lidmaatschap staan op onze website. De club gedoogt in, elk jaar volgend op het lidmaatschap, de ledenvoordelen (berging en behoud kooi) tot 21 maart. 

De correcte prijzen van lidmaatschap staan online op de website van surfclub Windekind. 

Alle leden worden aangesloten bij de Wind- en Watersport Vlaanderen en zijn verzekerd voor het beoefenen van het surfen in alle disciplines vermeld in de sporttakken lijst van de Vlaamse Regering en dit binnen clubverband. 

De clubactiviteiten en hun prijzen worden via de website en via e-mails aan de leden overgemaakt. Indien je van ons geen mails krijgt als lid, check dan eerst je spam en contacteer ons zonodig om in onze database je gegevens aan te passen.

De webcam en www.windekindmeteo.be zijn publiek beschikbaar en het hele jaar door functioneel.  

Clubnieuws wordt via Facebook, Instagram overgemaakt. Essentiële informatie voor alle leden wordt altijd per email doorgestuurd; die info kan ook via de sociale media worden verspreid. Inhoud op sociale media worden door het management opgevolgd. Wie niet conform de waarden en normen van Surfclub Windekind communiceert wordt hierop gewezen.

 3. V E R Z E K E R I N G E N

Iedereen die bij ons op de ledenlijst staat wordt verondersteld 'actief' te zijn en is bijgevolg  verzekert (ongevallen/BA) via onze federatie WWSV. Een korte inhoud van de polis kan u HIER terugvinden. 

Aansluitend op de verzekering krijgen alle leden een wedstrijdlicentie voor deelname aan officiële wedstrijden: deze licentie (ook lidkaart met polisnummer) worden digitaal overgemaakt via email. Indien je dit eventueel niet zou gekregen hebben kan je hiervoor terecht bij de Beachmaster of management. 

4.   R  E  S  C  U  E

Veilig sporten en vooral veilig gedrag bewerkstelligen. Ken de risico's van je sport en schat je eigen kunnen correct in. Weet dat op zee gaan ten allen tijde volledig en uitsluitend jouw keuze en verantwoordelijkheid is. Dit noemen we “risicoaanvaarding”. Vat dus watersporten op zee niet lichtzinnig op. Het is niet fair erop te rekenen dat iemand anders je wel zal komen redden als er iets fout gaat want die iemand anders loopt daar altijd zelf gevaar bij. Onze medewerkers zetten maximaal in op sensibiliseren. Dit geeft iedereen meeste garanties voor veilig watersporten op de Noordzee.

 

Onze club rescue heeft als doel om mensen in nood te helpen op zee of op het strand.  Onervaren surfers terugslepen of zoekacties naar verloren boards vallen bij ons niet onder de noemer ‘rescue’. 

Bij een rescue hoeft niet altijd een jetski aan te pas komen. Wanneer de bijhorende 'logistiek' niet te organiseren is is zijn er tal van alternatieven mogelijk om een rescue operatie tot een goed einde te brengen.  Elkaar terugslepen, een Rescue sup van de club gebruiken of meteen het MRCC bellen zijn in sommige gevallen misschien effectiever? Ze zijn alleszins beter dan niks doen. Het belangrijkste is dat we er zijn voor elkaar wanneer de nood het hoogst is. Onze club organiseert jaarlijks incentives om de zelfredzaamheid te vergroten bij pech of problemen op zee. Zeer interessant!

Club rescue met vaartuig stand-by aan de kant:

april/mei/juni/sept: woe, do vrij, zat, zon (11u-18u)

juli aug: 10u-20u)

IKWV rescue met boot team op het water:

juli/aug: 11.30u 18.30u

IKWV Vlaggen (juli/aug):

groene vlag: bewaking en rescue

rode vlag: bewaking, geen rescue

geen vlag: geen bewaking, geen rescue

5.  G E B R U I K   C L U B F A C I L I T E I T E N   E N   B A R K O R T I N G

Het clubfaciliteiten zijn in principe het hele jaar door vrij toegankelijk voor leden met badge (van 6u tot 23u). Bij problemen met badge kan je tijdens het seizoen terecht bij de Beachmaster tijdens de office hours. Tijdens de wintermaanden kan je met ons contact opnemen voor een afspraak zodat we dit zsm. kunnen oplossen. 

De leden kunnen tijdens de uren van de beachmaster vrij gebruik maken van de materialen van de beachclub: strandstoelen, ligzetels, ripsurfs, bodyboards, skimboards en speelgoed voor de kids. Na gebruik worden deze opnieuw opgeborgen op de daarvoor voorziene plaatsen.  

Natte pakken op de stoffen kussens van de loungebanken of stoffen strandstoelen is niet toegelaten. 

De bar van de club is enkel toegankelijk voor leden tijdens de openingsuren van de bar.

Eigen dranken, picknick of maaltijd ZIJN NIET TOEGELATEN in de bar of op de terrassen of picknickbanken wanneer de bar is geopend.

Ondanks dat het gezellig vertoeven is op onze locatie zijn wij in eerste instantie een sportclub. Bijgevolg is roken enkel toegelaten op de niet-sportieve plaatsen van onze club. Roken is verboden in alle binnenruimtes en op het groot terras van de club. Probeer aub geen peuken achter te laten op het strand of op alle plaatsen die geen asbak zijn.

Voor snacks en maaltijden maken de leden gebruik van het clubaanbod: er kunnen door leden geen maaltijden per traiteur worden besteld

(pizza’ s ed) voor gebruik in de hele clubinfrastructuur.

Leden hebben geen voorrang in bediening tov gasten. 

Kortingen in de bar: Leden krijgen vanaf 2023 enkel nog 20% KORTING via de persoonlijke rekening (betaalkaart). Deze is beschikbaar aan de bar vanaf de dag nadat de ledenbijdrage is overgemaakt. Deze korting is strikt persoonlijk en kan/mag niet doorgegeven worden aan derden buiten het gezinsverband. Jongeren onder 16 jaar kunnen individueel geen rekening openen in de bar en krijgen geen alcohol bedient. 

Via de betaalkaart kunnen leden consumeren zonder centen-op-zak. 

Elk lid krijgt na afname van zijn rekening een ticket met vermelding van de “huidig saldo”. Die print wordt door leden verplicht opgevraagd aan de kassa. Zo houden de leden zicht op hun consumptiegedrag in de bar. Er wordt een minimum storting van 20 euro gevraagd. 

In geen enkel geval worden kredieten aan de bar toegestaan.

Wanneer je door omstandigheden geen lid meer bent van onze surfclub kan je het resterende bedrag op je betaalkaart recupereren tot twee jaar na het verstrijken van het lidmaatschap.

6.  CLUBLABELS

Surfclub Windekind is een door de Wind- en Watersport Vlaanderen erkende school en erkende trainingsclub. 

7. EIGEN MATERIAAL

Alle geborgen materiaal in de club moet door de toegetreden leden beveiligd worden tegen diefstal. Het bestuur of management van Surfclub Windekind kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele diefstal of schade. De bergingen moeten steeds gesloten worden door de gebruikers.

8. GEBRUIK VAN CLUBMATERIAAL (WING, KITE, WIND, SUP,SURF)

Gebruik van watersport materiaal valt vanaf april 2024 onder DPC Koksijde. Leden kunnen met korting van deze services gebruik maken. De in gebruik zijnde funcards/ Ride Cards en Duotone Cards zijn tot eind 2024 geldig

Al het bovenstaande materiaal mag tijdens de huur niet worden doorgegeven aan niet leden en mag niet gebruikt worden om les mee te geven. 

 

Alle cards worden indien gewenst bewaard in de beachmasters office. Surfclub Windekind is niet verantwoordelijk voor verloren cards!

Giant Sups kunnen alleen in clubverband, door trainingsteams, scholen en groepen worden gebruikt. Leden kunnen hier dus individueel geen gebruik van maken.

Klein recreatiegerief (skimboards, ripsurfs, bodyboards en kinderspeeltuigen zijn vrij in gebruik tijdens de office hours van de Beachmaster: alle gebruikte materialen worden aan de beachmaster terugbezorgd of terug geplaatst.  

9. GEBRUIK WETSUITS EN REDDINGVESTEN

Gebruik van wetsuits valt vanaf april 2024 onder DPC Koksijde. Leden kunnen met korting van deze services gebruik maken. De in gebruik zijnde funcards zijn tot eind 2024 geldig. 

Alle leden en dagleden kunnen vrij gebruik maken van de reddingsvesten van de club. Gebruik van een reddingsvest wordt aan de beachmaster gemeld. Op drukke dagen kan hiervoor een waarborg gevraagd worden.

10.   3  6  5   D  A  G  E  N    S  E  R  V  I  C  E    M  E  T    B  A  D  G  E

De club en alle accommodaties (zoals kleedkamers, douches, toiletten, storage) zijn enkel toegankelijk voor leden van Surfclub Windekind. Wij geven onze leden de sleutel (badge) van onze infrastructuur zodat ze 365 dagen kunnen genieten van watersport en vragen dit op een integere manier te gebruiken.

 

Bij het verlaten van de kleedkamers worden de gebruikers verzocht erop te letten dat ze geen kledingstukken achterlaten en dat ze deze ruimtes in een goede staat achterlaten. Het gebruik van de kleedkamers is voorbehouden aan de leden! Laat nooit waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers tijdens de watersport activiteiten. Achtergelaten kleding wordt verzameld en maximum 2 weken bijgehouden wanneer gevonden. Voor achtergebleven watersport materiaal proberen wij dat tikkeltje meer te doen. Help ons daarmee en markeer alles met je naam en telefoonnummer. 

Volg aandachtig de aanwijzingen ter plaatse op mbt. gebruik automatische deur en kleedkamers.

Wanneer iemand in nood is op het water en er is geen clubmedewerker, manager of bestuurslid aanwezig bel je best meteen het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum te Oostende (MRCC) via 059 79 10 00. Op basis van de situatie zullen zij de coördinatie van de reddingsoperatie overnemen. 

De sanitaire voorzieningen zijn buiten de openingsuren van de bar enkel voor de leden. Wees niet bang om niet-leden of andere gasten dit te melden op vriendelijke wijze. Bij defect van douche of toiletten, gelieve dit te melden aan Sophie, Sven of leden van het Bestuur.

 

 

11.      P   R   I   V   A   C   Y

Onze surfclub verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen respecteren. 

Elk lid stemt ermee in dat tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging foto’s en beeldopnames gemaakt worden waarop het lid afgebeeld wordt. Elk lid stemt er mee in dat deze foto’s en opnames door de vereniging gebruikt mogen worden voor weergave of publicatie op de website, folders, nieuwsbrief of sociale media van de sportvereniging, in welke vorm ook en al dan niet met vermelding van diens naam. Indien een lid dit niet wenst zal hij hiertoe uitdrukkelijk een verklaring afleggen tegenover het bestuur van de vereniging.

Het gebruik van de afbeelding levert geen financiële vergoeding op voor het lid.

12.   O N G E W E N S T   G E D R A G

Bij ongewenst gedrag (diefstal, vandalisme, agressie,...) kan het bestuur van Surfclub Windekind ter voorkoming van herhaling, om de orde of rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, ordemaatregelen (bv. een tijdelijke of permanente schorsing van het lidmaatschap of schorsing van deelname aan club activiteiten) nemen. Bij diefstal en vandalisme wordt steeds aangifte bij de politie gedaan.

13.   H O N D E N

Honden dienen overal op en rond de clubfaciliteiten aan de leiband gehouden te worden, hou rekening met de reglementering van gemeente Koksijde (oa. verbod in de zomer, poepzakjes, ...).

14.   D U U R Z A A M H E I D

Onze club wil graag een voorbeeldrol spelen in een nieuw evenwicht tussen economie en ecologie waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Via verschillende initiatieven trachten wij leden en andere bezoekers van onze locatie te sensibiliseren en te inspireren. Alle hulp is hierin welkom.

15.  D A G L I D M A A T S C H A P 

Wie geen lid is van de club kan een tijdelijk lidmaatschap afsluiten. Gedurende één dag heeft hij of zij dan dezelfde voordelen als leden in de beachclub. De prijzen en voorwaarden voor daglidmaatschap zijn vermeld op de website.  De dagleden zijn niet verzekerd tijdens het watersporten en krijgen geen badge of korting aan de bar. In functie van veiligheid (grote drukte of niet-bewezen watersport skills) kan het management van de club beslissen om tijdelijk geen daglidmaatschappen te aanvaarden. 

      16.      O P E N / G E S L O T E N   C L U B

Van de paasvakantie tot eind September is de bar open van woensdag tem zondag. Tijdens vakanties zijn we elke dag open.

 

Tijdens de weekends in het voor- en najaar zijn we open tot 18u. In de zomervakantie (juli & augustus) zijn we 7/7 open van 10u tot 20u. (Beachmaster office). De school en het verhuurcenter sluit dan om 19u. 

Wanneer de club gesloten is kan er geen sportmateriaal van de club gebruikt of verhuurd worden.

 

De jetski en tractor zijn stand-by op het strand en tijdens alle weekends tussen Pasen en Herfst. 

 

      17.     K  L  A  C  H  T  E  N

Klachten van leden over de sportieve werking of over het clubpersoneel worden aan de voorzitter overgemaakt: de club (het bestuur) houdt eraan een antwoord binnen de twee weken over te maken. 

In conflict situaties vallen personeel, crew en bestuur terug op de statuten en het intern reglement van de club. Leden die zich niet naar het intern reglement schikken, worden door de beachmaster, management of bestuur verwittigd. Bij herhaalde overtredingen kan het lidmaatschap bij beslissing van bestuur worden ontnomen. Dit wordt per schrijven aan het betreffende lid overgemaakt zonder financiële compensatie voor het in het werkingsjaar gestorte lidgeld. 

 

       18.    VEILIG GEDRAG TIJDENS HET SPORTEN

Alle sporters volgen ten allen tijd de richtlijnen van de redders en beachmaster op en houden zich aan de vigerende decreten.

 

Kinderen tot 12 jaar mogen nooit alleen sporten in zee, moeten altijd door en onder verantwoordelijkheid van hun ouders worden begeleid tijdens het spelen of surfen in de branding.

Jongeren tussen 12 en 14 jaar die geen stage op de club hebben gevolgd of geen brevetten in windsurfen en/of zeilen hebben, moeten door en onder verantwoordelijkheid van hun ouders worden begeleid tijdens het beoefenen van watersporten in de clubzone.  

 

Jongeren vanaf 12 die deel uit maken van een trainingsteam kunnen, na toelating door hun coach, zonder begeleiding van hun ouders sporten op zee.  Bijkomende voorwaarde is dat altijd met minstens 2 jongeren samen wordt gesport.

De club kan bij groene vlag surfers of zeilers die onvoldoende bekwaam zijn, verbieden om op het water te gaan. 

 

      19.  BETALING VAN SPORTIEVE DIENSTVERLENINGEN AAN SURFCLUB WINDEKIND

Alle betalingen van lidgelden, deelname aan sportkampen, schoolsportdagen en groepsarrangementen via overschrijving of online gelden volgende regelingen voor herroeping/terugbetalingen:

 

Op de bijdrage voor LIDMAATSCHAP van een sportclub is GEEN HERROEPING toegelaten. Wie om medische of andere reden na het afsluiten van zijn lidmaatschap geen verder gebruik kan maken van de aangeboden service kan geen aanspraak maken op een volledige of gedeeltelijke terugstorting van zijn ledenbijdrage.

Op de bijdragen voor deelname aan de SURFCAMPS voor jongeren is HERROEPING MOGELIJK. De club zal bij ongeschiktheid om medische reden (verplicht overmaken van een medisch attest) 80% van de bijdrage terugstorten bij een opzeg op meer dan één maand voor aanvang van de stage. Wie op minder dan één maand zijn deelname aan een camp opzegt om medische reden krijgt 60% teruggestort.

Op de voorschotten van DAGARRANGEMENT is GEEN HERROEPING mogelijk. Indien na boeking en overmaken van het voorschot een activiteit wordt opgezegd, zal het voorschot niet worden terugbetaald.

Laatste update: januari 2024

20220815_MG_3785.jpg
bottom of page