CLUBREGLEMENT

Goeie afspraken maken goeie vrienden!

CLUBREGLEMENT

Dit reglement dient steeds nageleefd te worden en kan te allen tijde aangepast worden. Het legt een aantal afspraken vast en wijst u op belangrijke aandachtspunten die de goede werking van de surfclub bevorderen. Door het ondertekenen van uw inschrijvingsformulier verklaar je  de inhoud van dit reglement te kennen en dit na te zullen leven en te doen naleven door derden die uw vaartuig en/of materiaal of dat van de club, gebruiken. Het bestuur en het management zijn samen verantwoordelijk voor de organisatie en goede werking van de surfclub. U kunt bij hen steeds terecht met  vragen, bemerkingen, suggesties,...

 

INSCHRIJVING

Bij zijn eerste aankomst op het strand, dient iedereen (surfer en kiter) zich aan te melden bij de bar. De inschrijvingen gebeuren (vooraf) door het invullen van een formulier dat kan bekomen worden aan de bar, of op de website www.surfclub-windekind.be. Lidgelden worden betaald door overschrijving op de clubrekening (KBC 4763-1782-1101) en in uitzonderlijke gevallen aan de bar, tegen een kwijting, in dubbel opgesteld. De club is enkel toegankelijk voor de leden; dit zijn zij die een ledenbijdrage hebben betaald. Het bestuur kan op ieder ogenblik een inschrijving weigeren, wanneer zou blijken dat het kandidaat-lid niets met de watersporten die in de club beoefend worden, te maken heeft.

 

VERZEKERINGEN

Leden zijn steeds verplicht een aparte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid af te sluiten teneinde gedekt te zijn voor de schade die ze toebrengen aan derden bij het beoefenen van sport m De federatie verzekering is een aanvullende verzekering die pas zal tussenkomen als de eigen familiale verzekering niet tussenkomt. Voor de deelname aan wedstrijden dienen de betrokken leden zelf de nodige verzekeringen af te sluiten.Op zee gelden de gebruikelijke voorrangsregels. Ieder lid wordt verondersteld deze te kennen en na te leven. De club kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en ongemakken die het niet naleven van deze voorrangsregels door de leden met zich meebrengen.

R E S C U E

Onze club beschikt over een reddingsvaartuig. Dit vaartuig 

SPECIFIEKE REGELS EIGEN AAN DE VERSCHILLENDE SPORTEN

1. Kitesurfers
Een lid die de kitesport beoefent, dient dit expliciet te melden, dit om de extra verzekeringsbijdrage aan te rekenen. Oplaten en neerlaten van de kites gebeurt in de voorziene kitezone (zie blauwe borden). Alvorens een kite op of neer te laten moet de kiter ervoor zorgen dat er een vrije zone van minstens de lengte van de lijnen in een halve cirkel downwind van hem vrij blijft. Bij het neerleggen van de kite mogen de lijnen niet in de weg van de corridor die de tractor en jetski nodig hebben om aan de waterlijn te geraken.Zorg dat de kite niet weg kan waaien en rol je lijnen op als je kite op het strand ligt. Boardleash is niet verplicht maar bij gebruik ervan is helm verplicht. In het algemeen gelden de voorrangsregels als die voor windsurfers en kiter

 

2. Windsurfen

Windsurfen is steeds toegestaan behoudens de wettelijke beperkingen en plaatselijke politiereglementeringen. Het wordt echter ten zeerste afgeraden om alleen op het water te gaan. Surfers die toch alleen het water opgaan of op momenten dat het niet toegestaan is, doen dit volledig op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.

3. Golfsurfen

4. SUP

4. Strandzeilers - kitebuggy

De minimumleeftijd om met de zeilwagens of kite-buggy alleen te zeilen is 12 jaar. Hetzelfde geldt voor de kite-buggy's. Na het zeilen wordt de gebruikte zeilwagen afgespoeld en teruggeplaatst op de plaats van de clubwagens.Samen met de helmen wordt alles terug op hun oorspronkelijke plaats gelegd. Aan de gebruikers wordt gevraagd eventuele gebreken zo spoedig mogelijk mee te delen aan de bar. Het gebruik van de zeilwagens is op eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur is niet verantwoordelijk bij eventuele ongevallen. We herinneren er nog aan dat op het strand "voorrang van rechts" de regel is en dus niet "bakboord gaat voor stuurboord".

CLUBMATERIAAL

1. Alle geborgen materiaal moet door de toegetreden leden beveiligd worden tegen diefstal. Het bestuur van de Club kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele diefstal of schade. De bergingen moeten steeds gesloten worden.

2. Respecteer het materiaal van de club, bewaak het materiaal en laat het nooit rondslingeren, breng het terug en verwittig de barman of iemand van het bestuur. Vandalisme of diefstal riskeert uitsluiting uit de club.

3. De club en alle accommodaties (zoals kleedkamers, douches, toiletten, bar, berging ...) zijn enkel toegankelijk voor leden van de Club. Niet- leden, leden van een andere surfclub of erkende watersportvereniging die werden uitgenodigd, dienen ook het reglement na te leven.

4. Bij het verlaten van de kleedkamers worden de gebruikers verzocht erop te letten dat ze geen kledingstukken achterlaten en dat ze deze ruimten in een goede staat achterlaten. Het gebruik van de kleedkamers is voorbehouden aan de leden. Laat nooit waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers tijdens de watersport activiteiten! Achtergelaten kleding wordt verzameld en ten gepaste tijde openbaar verkocht.

5. Toegang en gebruik van de bar en terras zijn enkel toegestaan aan de leden die toegang hebben tot de club, volgens het reglement en desgevallend op vertoon van hun geldige lidmaatschapskaart. De wet op het alcoholgebruik is van toepassing in de bar.

6. De sanitaire voorzieningen zijn enkel voor de leden, hou deze netjes. Bij defect van douche of toiletten, gelieve dit te melden aan de bar.

7. Hou het strand netjes, vuil wordt door niemand getolereerd. De meeste vuilniscontainers bevinden zich rondom het clubhuis: deponeer het zwerfvuil in de voorziene containers.

8. Honden dienen aan de leiband gehouden te worden, hou rekening met de reglementering van gemeente Koksijde (oa. verbod in de zomer, poepzakjes, ...).

9. Hou steeds rekening met het getij: trek bij opkomend water de kite of surfplank ver genoeg van de waterlijn en leg de kite of plank ver genoeg van de waterlijn om plaats te ruimen voor andere leden die op het strand toekomen.

10. Stadswater is voorzien op verscheidene plaatsen binnen de club, spoel
enkel de voornaamste onderdelen af en wees zuinig met water..

VEILIGHEID EN VOORZORG

Iedereen die het water (of het strand) op gaat, moet er zich van bewust zijn dat zich bij elke tocht problemen kunnen voordoen. Gelieve daarom volgende richtlijnen op te volgen:

1. Zorg allereerst dat alle materiaal steeds in orde is en kijk dit regelmatig na (niet enkel bij het begin van het seizoen). Controleer of alle onderdelen goed bevestigd zijn en de kite lijnen in orde zijn.

2. Raadpleeg de algemene weersvoorspellingen en kijk de weerberichten na op ons uithangbord of via de meteo - website in de club, vooraleer te vertrekken. Surfers en kiters kunnen op het water zolang het veilig is  Strandzeilers kunnen tot 7 bft rijden, mits zelf de nodige voorzorgen te nemen.

3. Kiters, surfers zijn verplicht een zwemvest of isothermisch pak te dragen, ook bij warm weer of kalme zee. Het is aangewezen een mobiele telefoon in een waterdichte verpakking mee te nemen op zee; sla het nummer van het clubhuis vooraf op in uw toestel: 058/231919.

4. Surfers en kiters dragen steeds een isothermisch pak (wetsuit) in goede staat.

5. Strandzeilers zijn verplicht een helm te dragen.

6. Hou rekening met de stroming, vanaf 2u na laag water (opkomend water) = stroming richting Nederland, vanaf 2 uur na hoog water (afgaand water) = stroming richting Frankrijk.

7. Blijf bij het uitvaren of binnenvaren tussen de gele boeien die de insteekzone aanduiden, recht voor de club.

8. Probeer zo veel mogelijk in het zicht te blijven van uw Beachclub! Surfers en kiters mogen zich niet verder van de kust verwijderen dan tot op een afstand van een halve zeemijl (926 meter) vanaf de laagwaterlijn.

9. Geef in alle omstandigheden voorrang aan cursisten of monitoren van de kiteschool en surfschool, men weet nooit of de leerlingen alles onder controle hebben, daarenboven, u hebt het zelf ook ooit moeten leren.

10. Zwemmen is absoluut verboden voor de club, een zwemzone bevindt zich rechts van de insteekzone, aangeduid met boeien.

11. Waarschuw uw kennissen en familie of andere genodigden over de
voormelde veiligheidsvoorschriften!