top of page
P1300129.jpg

REGLEMENT VOOR OPSLAG VAN SURFMATERIAAL

Goeie afspraken maken goeie vrienden!

Surfclub Windekind telt momenteel 96 afsluitbare storage plaatsen voor opberging windsurf/kitesurf/golfsurfmateriaal. De vraag overstijgt het aanbod in grote mate dus gelieve kennis te nemen van onderstaand reglement zodat we zoveel mogelijk actieve leden kunnen gebruik laten maken van deze service!

 

1. Alle geborgen materiaal moet door de toegetreden leden beveiligd worden tegen diefstal. Het bestuur van de club kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele diefstal of schade. De bergingen/kooien moeten steeds gesloten worden. De laatste persoon die deze ruimte gebruikt moet ook de volledige ruimte afsluiten (lichten doven + garagepoort en deur toe).

 

2. Respecteer het materiaal van de club, bewaak ook je eigen materiaal en laat het nooit zomaar rondslingeren. Bij vandalisme of diefstal riskeert men uitsluiting uit de club.

 

3. Het onderverhuren van storage of onderlinge overdracht van kooien is ten strengste verboden. Het opslaan van materiaal van andere leden is enkel toegestaan wanneer dit een tijdelijk karakter kent. Het spreekt voor zich dat niet-leden geen gebruik kunnen maken van de storage. Het geeft de 'gast' echter in geen enkel geval voorrangsrecht om de kooi over te nemen wanneer de oorspronkelijke huurder zijn kooi opzegt. Vrijgekomen storage worden dus enkel en alleen door het bestuur van Surfclub Windekind toegewezen. 

 

4. De kooien zijn enkel bedoeld voor opslag van windsurf-, kitesurf, sup en surfmateriaal + toebehoren en mogen niet als strandcabine gebruikt worden. Opslag van pyrotechnisch materiaal (vuurpijlen, handstakellichten,...)  in de storageruimte is eveneens strikt verboden! 

 

5. De storage huurder zelf is verantwoordelijk voor orde en netheid binnen, maar ook voor zijn/haar kooi. De volledige storageruimte wordt structureel onderhouden door Surfclub Windekind en daar horen onderhoudswerkzaamheden bij. Het bestuur van Surfclub Windekind kan ten alle tijden vragen aan de huurders om in functie hiervan hun storage tijdelijk te ontruimen. In geen geval worden bijgevolg huurgelden (gedeeltelijk) terugbetaald.

 

6. Een aanvraag doen als kooihuurder doe je door een mail te sturen naar sven@surfclub-windekind.be. Jaarlijks op één maart updaten wij de kooihuurders en weten wij hoeveel kooien er zijn vrijgekomen. Deze kooien worden dan toegewezen aan de meest actieve leden die het langst op de wachtlijst staan. 

 

7. Surfclub Windekind beschikt over 3 formaten kooien met volgende huurprijzen: 

- kleine kooi (50x80cm) 

- normale kooi (80x80cm) 

- grote kooi (100x80cm) 

 

8. De huurgelden van de kooien dienen ten laatste op 28 februari op de rekening van Surfclub Windekind te staan. De huurgelden die op 1 maart niet op de rekening staan, worden als vrijgekomen beschouwd en bijgevolg ook vrijgegeven aan nieuwe huurders.  

 

9. Nieuwe storage huurders betalen het eerste jaar hun kooi per overschrijving los van het lidmaatschap. Vanaf een kooi is toegewezen zal deze gekoppeld worden aan je lidmaatschap zodat je het eerstvolgende jaar deze automatisch samen met je lidmaatschap kan betalen.

 

10. In functie van optimaal gebruik kan het bestuur van Surfclub Windekind storage huurders die niet genoeg gebruik maken van hun kooi  op het einde van het kalenderjaar opzeggen. Indien u door omstandigheden een tijdje geen gebruik kan maken van uw kooi is het wenselijk de club hiervan op de hoogte brengen.

11. Om zoveel mogelijk leden de kans te geven om gebruik te maken van de kooien hanteren wij een maximum één kooi per gezin of adres. 

 

12. Het bestuur van Surfclub Windekind behoud zich het recht om ten alle tijden storage huurders hun kooi te ontzeggen bij overtreding of niet naleven van één van bovenstaande artikelen. De storting van de storage huurgelden geldt eveneens als een akkoordverklaring met het huidige storage reglement.

 

 

Het bestuur van Surfclub Windekind

bottom of page