CHARTER KITESURFEN

Goeie afspraken maken goeie vrienden!

1. UITRUSTING VAN DE KITESURFER

1.1. Elke kite dient uitgerust te zijn met een veilige en werkende kiteleash

1.2. Elke kite is uitgerust met een snel en makkelijk te activeren quickrelease systeem dat onder alle omstandigheden de kite 100% depowerd.

1.3. Het dragen van een wetsuit in goede staat is verplicht, een impactvest of reddingsvest is aanbevolen.

1.4. Het dragen van een helm is uitermate aanbevolen en verplicht indien een boardleash wordt gebruikt.

1.5. Handstakellichten: 2 verplicht bij te hebben

1.6. De kitesurfer is lid van een VYF of VVW aangesloten club, of kan een BA verzekering voorleggen die de risico’s van kitesurfen dekt.

2. GEDRAG VAN DE KITESURFER

2.1. De kitesurfer meldt zich voor elke kitesurfsessie aan bij de dichtstbijzijnde surfclub.

2.2. Verplicht vastmaken van de kiteleash en controle van bar, lijnen en kite voor het opstijgen van de kite.

2.3. Opstijgen en landen van de kite enkel in de daartoe bestemde launchzone. 

2.4. Geen tricks op het strand, surfkites zijn gemaakt voor op het water.

2.5. Na opstijgen kite zo snel mogelijk, en via de bestemde insteekzone, te water gaan.

2.6. Enkel kitesurfen in de daartoe bestemde (kite)surfzone.

2.7. Ga nooit verder in zee dan 1/2 zeemijl ten opzichte van de laagwaterlijn.

2.8. Respecteer de voorrangsregels op het water. (zie punt 4)

2.9. Nooit varen met aflandige wind.

2.10. Respecteer richtlijnen van (club)redders, en verlaat het water bij aankomend onweer.

2.11. Het is aanbevolen niet alleen of zonder toezicht te varen.

2.12. Stop met varen ½ uur voor zonsondergang.

2.13. Eenmaal de kite wordt neergelegd: de kite overvloedig bedekken met zand en de lijnen oprollen.

2.14. Hou elkaar in het oog en heb respect voor elkaar!

3. BEKWAAMHEDEN VAN DE KITESURFER

3.1. De kitesurfer kan zelfstandig kitesurfen als hij het bekwaamheidsbewijs kitesurfen bezit. Dit is het bewijs dat hij alle basisvaardigheden verworven heeft beschreven in het BLOSO brevet “kitesurfen basis” of “IKO level 2”.

3.2. De kitesurfer zal les moeten volgen indien hij niet voldoet aan punt 3.1

3.3. De kitesurfer kent de omgeving- en weersomstandigheden van de surfspot.

3.4. De kitesurfer heeft onder alle omstandigheden controle over kite en board.

3.5. De kitesurfer kent de voorschriften en gedragsregels van de surfspot.

3.6. De kitesurfer heeft de zelfreddingstechnieken onder de knie en staat andere kitesurfers bij in nood.

4. VOORRANGSREGELS

4.1. Een uitgaande surfer heeft voorrang op een inkomende.

4.2. De kitesurfer die met de rechterhand voor vaart heeft voorrang)

4.3. Een snellere surfer moet een tragere inhalen.

4.4. Een surfer die upwind passeert of kruist moet zijn kite hoog houden, de andere surfer zijn kite laag.

4.5. Een surfer moet een vrije zone van 50m downwind en 30m upwind hebben voor hij een sprong inzet.